De individuele leerling als uitgangspunt

Ieder leerling heeft zijn eigen werktempo. Bij onze methode heeft de leerling de mogelijkheid om in zijn eigen tempo te werken. Een snelle leerling wordt niet in zijn voortgang belemmerd door medeleerlingen of de lesplanning van de docent.

Een langzame leerling zal in het voortgangsysteem merken wanneer hij achter gaat lopen. De docent kan dan ingrijpen of er kunnen samen afspraken gemaakt worden.

Alle leerlingen werken aan het actuele thema, het thema van het boek waaraan gewerkt wordt.  Sommige leerlingen vinden het prettig om onderzoek te doen, met proefjes en internet, anderen maken liever een werkstuk en de bijbehorende theorie. Bij onze methode hebben de leerlingen een zekere keuzevrijheid. De leerling bepaalt samen met de docent aan welk hoofdstuk hij werkt.

In de meeste gevallen zal het boek dan ook niet lineair doorlopen worden!

Ooi en Ram Educatief Ingenieursbureau

wp9e0d2c6f.png